Överklaga beslut, rättssäkerhet

Kommunens beslut måste vara förenliga med lag. Du har möjlighet att kontrollera att så verkligen är fallet. Det kan du göra genom att överklaga våra beslut och låta en domstol pröva dem.

Alla beslut tillkännages på kommunens anslagstavla.

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det.

Du som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Kristianstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade vid förvaltningsrätten, oavsett om du berörs personligen av beslutet eller ej.

Ibland gäller ett beslut en enskild person och då är det den som berörs av beslutet som har rätt att överklaga. Då har personen som är berörd fått beslutet till sig personligen. Av beslutet framgår hur man överklagar.

 

Common questions

    Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.