Skattesatser

Skattesatsen i Kristianstads kommun 2022 uppgår till 21,46 öre per skattekrona, det vill säga 21,46 procent av den beskattningsbara inkomsten för den som är mantalsskriven i kommunen.

Så här fördelades varje hundralapp i skatt  som kom in till kommunen 2021. Drygt 80 procent går till förskola, skola och omsorg.
Så här fördelades varje hundralapp i skatt som kom in till kommunen 2021. Drygt 80 procent går till förskola, skola och omsorg.

I kommunalskatten ingår, förutom skatt till Kristianstads kommun, även landstingsskatten till Region Skåne som uppgår till 11,18 per skattekrona.

Även en obligatorisk begravningsavgift med 26,1 öre ingår i kommunalskatten.

Det innebär att du bidrar till samhällets insatser och service med nära 33 kronor av varje intjänad hundralapp.

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på  i vilken församling man bor.

I tabellen här nedanför kan du se alla de skatter och avgifter som gäller för kommun, region och kyrka. Använd pilen till höger ovanför tabellen för att se alla kolumner. 

Skattesatser 2022
Församling
Skatt till
kommunenSkatt till
landstinget
(Region
Skåne)

Begrav-
nings-
avgift


Kommunal
skattesats
exkl kyrko-
avgift

Avgift till
svenska
kyrkan


Summa
inklusive
kyrko-
avgift

Araslöv 21,46 11,18 0,261  32,901 1,13 34,031
Bäckaskog 21,46 11,18 0,261  32,901 1,41 34,311
Degeberga-
Everöd

21,46
11,18 0,261  32,901
1,30

34,201
Fjälkinge-Nymö 21,46 11,18 0,261  32,901 1,41

34,311

Gustav Adolf-
Rinkaby

21,46
11,18 0,261  32,901
1,41

34,311
Heliga Trefaldighet
21,46
11,18 0,261  32,901
0,92

33,821
Köpinge 21,46 11,18 0,261 32,901 1,18 34,081
Linderöd 21,46 11,18 0,261 32,901 1,23 34,131
Norra Åsum 21,46 11,18 0,261 32,901 0,92 33,821
Nosaby 21,46 11,18 0,261 32,901 1,07 33,971
Oppmanna-Vånga 21,46 11,18 0,261 32,901 1,33 34,231
Träne-Djurröd 21,46 11,18 0,261 32,901 1,18 34,081
Västra och
Östra Vram

21,46
11,18 0,261 32,901
1,23

34,131
Vä-Skepparslöv 21,46 11,18 0,261 32,901 1,18 34,081
Åhus 21,46 11,18 0,261 32,901 0,87 33,771
Äsphult 21,46 11,18 0,261 32,901 1,23 34,131

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.