Fakturor

Kommunen och de kommunala bolagen skickar varje år ut runt en halv miljon fakturor. Våra fakturor kommer från olika system och har olika utseende. Har du fått en faktura och undrar över den ska du i första hand kontakta personen som har sitt namn på fakturan.

E-services

  Barnomsorg, äldreomsorg eller tillsynsavgifter

  Rör din faktura barnomsorgsavgift, äldre och LSS-omsorg, hyror och arrenden eller tillsynsavgifter kontaktar du kommunens medborgarcenter. 

  Vatten och avlopp

  Rör din faktura vatten- och avloppsavgifterna kontaktar du kommunens VA-verksamhet.

  Vatten- och avloppsavgifter

  Elnät och fjärrvärme

  Rör din faktura elnätsavgift och fjärrvärme kontaktar du det kommunala bolaget C4 Energi.

  Avgifter för elnät och fjärrvärme

  Förrättning, avstyckning

  Rör din faktura en fastighetsförrättning.

  Faktura för en lantmäteriförrättning

  Soptömning och renhållning

  Rör din faktura renhållningsavgifter kontaktar du det kommunala bolaget Kristianstads Renhållnings AB.

  Renhållningsavgifter 

  E-faktura och autogiro

  För att minimera risken att en räkning inte blir betald i tid ser vi gärna att du ansöker om e-faktura och betalar med autogiro.

  Läs våra villkor för Autogiro

  E-fakturan skickas elektroniskt direkt till din internetbank och du behöver bara kontrollera och godkänna för att den ska bli betald.

  Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från ditt bankkonto. Viktigt att tänka på är att om du betalar med autogiro så måste beloppet vara tillgängligt på ditt bankkonto dagen innan förfallodagen.

  Kontakta din bank om du vill ha e-faktura eller betala via autogiro.

  Utbetalning och återbetalning

  Privatpersoner som ska få en ersättning utbetald från kommunen, exempelvis för ett utlägg eller för återbetalning av tidigare inbetalda avgifter, får ett brev med uppmaning att logga in i e-tjänsten för utbetalning. Kommunen skickar inte längre ut utbetalningsavier, eftersom många banker har slutat ta emot dem och andra tar ut väldigt höga avgifter.

  Betalningspåminnelser

  Vi skickar inte ut någon betalningspåminnelse på fakturor som förfallit till betalning. I stället får du ett inkassokrav 7-13 dagar efter att fakturan förfallit till betalning. Samtidigt tar vi, enligt lag, ut er ersättning på 180 kronor.

  Undantagna är fakturor för äldre- och LSS-omsorg och parkeringsböter, där vi skickar ut betalningspåminnelser.

  Brev skickas med Kivra

  Du som är registrerad hos Kivra får dina fakturor från Kristianstads kommun automatiskt i din digitala brevlåda hos Kivra. Det ger en enklare hantering av fakturor, samtidigt som klimatpåverkan minskar. Om du ännu inte har anslutit dig kan du Skapa ett konto på Kivras webbplats. Tjänsten kräver Bank-ID.

  Våra bankgironummer

  Vi har fem olika bankgironummer för våra fakturor:

  Kommunens olika bankgironummer
  Bankgironummer Avser Mottagare OCR
  5960-1294 Vatten- och avloppsavgifter Kristianstads kommun, tekniska förvaltningen
  595-9663 Övriga kundavgifter Kristianstads kommun
  5960-1534 Renhållningsavgifter Renhållningen Kristianstad
  5090-5264 Elnätsavgifter C4 Elnät AB
  5090-5264 Fjärrvärmeavgifter C4 Energi AB

  Ska du skicka en faktura till oss?

  Om du är leverantör och ska skicka en faktura till oss hittar du all information under "Fakturera kommunen som leverantör".

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.