Befolkning

Kristianstads kommun har drygt 86 000 invånare. Drygt hälften av invånarna, omkring 46 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen.

Kommunens yta är 1 346 kvadratkilometer med vattendragen inräknade. Enbart landarealen i Kristianstads kommun utgör 1 276 kvadratkilometer.

Folkmängden var 86 738 den siste december 2022.

Statistiska centralbyrån SCB uppdaterar befolkningsstatistiken för regioner och kommuner under senare delen av februari varje år. Den preliminära statistiken för tätorter presenteras av SCB i slutet av mars och den slutgiltiga statistiken i november.

Befolkningsutveckling 

År Antal
2022 86 738
2021 86 641
2020 86 217
2019 85 747
2018 84 908
2017 84 151
2016 83 191
2015 82 510
2012 80 507
2010 79 543
2005 75 915
2000 74 161
1995 73 786
1990 71 750
1985 69 752
1980 68 886

Tätorterna

Kristianstads kommun bestod en gång av 35 enskilda kommuner och fortfarande finns många tätorter inom kommunens gräns. För att få kallas tätort ska orten ha en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. 

Befolkning i tätorterna

Tätort 2020 2021 2022
Arkelstorp 792 781 789
Balsby 514 509 491
Bjärlöv 242 244 217
Bäckaskog 317 317 313
Degeberga 1 322 1 357 1 365
Everöd 916 931 927
Fjälkinge 1 860 1 871 1 878
Färlöv 1 553 1 592 1 609
Gärds Köpinge 922 925 917
Hammar *** *** ***
Hammarslund * * *
Huaröd 266 256 253
Kristianstad 46 072 46 258 46 110
Linderöd 491 475 449
Nyehusen 310 303 308
Rinkaby 753 756 754
Tollarp 3 457 3 443 3 416
Viby *** *** ***
Vinnö * * *
Vittskövle 233 227 227
Vånga 249 249 255
Yngsjö 717 736 767
Åhus 10 412 10 531 10 696
Önnestad 1 435 1 420 1 418
Österslöv 475 476 472
Östra Sönnarslöv 265 258 267
Boende utanför tätorter 12 644 12 726 12 840

*=Hammarslund ingår i Hammar, Vinnö ingår i Färlöv

**=Viby egen tätort,  ingick tidigare i Hammar

***= Hammar och Viby ingår i Kristianstad

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.