Rådgivande organ

I de rådgivande organen träffas representanter för olika intressegrupper för att diskutera och samverka med kommunens politiker och tjänstepersoner.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.