Meny

Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt LOV

Valfrihetssystem gäller inom hemtjänsten i Kristianstads kommun. Här finns underlag för företag som vill ansöka om att utföra uppdrag inom hemtjänst. Längst ner finns också en länk med mer information från upphandlingsmyndigheten.

Omsorgsförvaltningen införde 2008-11-01 kundvalssystemet Fritt val i hemtjänsten enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV. Företag kan ansöka om att bli godkänd leverantör av service och/eller personlig omvårdnad. Omsorgsförvaltningen tar löpande emot ansökningar och godkännande sker efter prövning. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlaget. Alla förutsättningar och krav finns beskrivna i detta förfrågningsunderlag med bilagor. Länk till förfrågningsunderlaget finns längre ner.

Leverantören ansvarar för att vara väl insatt i de krav som framgår av förfrågningsunderlaget samt tillhörande bilagor. 

Observera att en leverantör ska ha getts tillstånd av inspektionen för vård och omsorg (IVO) innan företaget kan utföra hemtjänst i Kristianstad kommun. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Socialt ansvarig samordnare

Phone

044-13 64 63

Visit address

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

291 33 Kristianstad