Omsorg

Omsorgsförvaltningen arbetar med vård och omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Hos oss finns bland annat äldreboenden, hemtjänst och mötesplatser.

Vi är cirka 2500 medarbetare och vi finns på olika platser runt om i Kristianstad. Ledningen och många medarbetare finns på Östra kommunhuset och där hittar du också vårt besökscenter.

 Omsorgsförvaltningen består av följande verksamheter:

  • Vård- och omsorgsboende
  • Hemtjänst
  • Hälso- och sjukvård
  • Boende och Personlig assistans
  • Socialpsykiatri, Daglig verksamhet och stöd
  • Myndighetsenhet
  • Hjälpmedelcentrum, distribuerar och utför service på hjälpmedel
  • Riksgymnasiet, elevhem på gymnasieskolan
  • Tätörtsvägen, intraprenad

Vi har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen som innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen.

Vårt arbete styrs av omsorgsnämnden.

Omsorgsförvaltningens organisation

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.