Praktik på eftergymnasial nivå

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd praktik för dig som studerar vidare efter gymnasiet.

I många utbildningsprogram är en del av utbildningen förlagd till en arbetsplats, så kallad praktik. För många studerande är valet av praktikplats självklart, för andra är det svårare att hitta rätt. Hos oss finns det många verksamheter inom många olika områden allt från förskola, äldreomsorg, bibliotek, ekonomi till anläggningsarbete.

Vi ser studerande som ett värdefullt inslag i verksamheten och många arbetsplatser har en lång erfarenhet av att bidra till lärande på detta sätt. En del program på högskolan Kristianstad har en egen upparbetad relation med en kontaktperson i kommunen.

Varje förvaltning har en kontaktperson som du kan kontakta för att ta reda på om det finns en möjlighet för dig att få din praktik hos oss.

Kontaktpersoner
Förvaltning Kontaktperson
 Barn och utbildning Catharina Thuvesson, 044-13 64 21
 Omsorgsförvaltningen Mary Alvarsson Marks, 044-13 68 18
 Arbete och välfärd Jennifer Condliffe, 044-13 27 12
 Tekniska förvaltningen -
 Kommunledningskontoret Katarina Rehn, 044-13 53 96 
 Kultur och fritid Jonna Sjöberg, 044-13 58 60
 Miljö- och samhällsbyggnad Malin Nilsson, 044- 13 51 51
 Räddningstjänst Louise Åkesson, 044- 13 50 61
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.