Andreas, säkerhetschef

I en krissituation är det säkerhetschefen som har uppgiften att koordinera kommunens och andra aktörers insatser för att häva krisen. Men Kristianstads kommuns säkerhetschef Andreas Poppius vill hellre tala om det förebyggande arbetet.

Profilbild på en person
Andreas Poppius är säkerhetschef på Kristianstads kommun.

Andreas Poppius är chef för kommunens avdelning för skydd och säkerhet med sju medarbetare.

– Det viktigaste vi gör är att bidra till att säkerställa samhällets funktionalitet. Det gör vi genom ett ständigt pågående arbete med risk- och säkerhetsbedömning, som sedan resulterar i olika planer, åtgärder, utbildningar och övningar för medarbetare och förtroendevalda. Men framför allt gör vi det tillsammans med andra samhällsaktörer, säger Andreas Poppius.

Han betonar att beredskapsarbetet i grunden är detsamma inför alla slags störningar som hotar kommunkoncernens verksamheter.

– Oavsett om vi ställs inför oväder, översvämningshot, storbränder, pandemier, ett cyberangrepp eller en invasion av ett europeiskt land gäller det att ha lite is i magen och hålla fast vid analyser och planer, konstaterar han.

Från pandemihot till krig i Ukraina

Verksamheten justeras förstås alltid utifrån aktuella skeenden och hotbilder. När fokus nu har skiftat från pandemihotet till kriget i Ukraina sker samverkan med delvis andra samhällsaktörer. Viktigast är ändå att hålla huvudet kallt och analysera händelseutvecklingen.

– Vi ska alla vara oroliga över utvecklingen i Europa, men i nuläget finns inget som tyder på att vi ska vara rädda, säger han.

Någon vild hamstring vill han inte se, men välkomnar ett ökat intresse för hemberedskap.

– Vi har länge försökt föra ut budskapet om att alla bör ha beredskap för att klara vatten, mat, värme och kommunikation i en vecka. Det räcker med ett elavbrott eller en vattenläcka för att krislådan ska komma till nytta, säger Andreas Poppius.

Stärkt skydd mot cyberangrepp

Han är också nöjd med att informations- och IT-säkerhet nu har fått större uppmärksamhet.

– I flera år har vi inom kommunen arbetat målmedvetet för att stärka skyddet mot cyberangrepp och det är viktigt att andra aktörer som arbetar med samhällsviktig verksamhet också är uppmärksamma och rustade mot den typen av händelser.

Det bästa med jobbet?
– Synnerligen omväxlande, säger Andreas med ett snett leende.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.