Yrkeshögskolan i Kristianstad beviljas utbildningar

Talaado, Bisha Koobaad 31, 2023 8:12 sn.Archived

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Yrkeshögskolan i Kristianstads kommun att fortsätta bedriva sina utbildningar till Bagare och konditor samt Stödpedagog med inriktning funktionshinder.

Konditor.
Yrkeshögskolan i Kristianstads kommun får fortsätta bedriva sina utbildningar till Bagare och konditor samt Stödpedagog med inriktning funktionshinder.

När Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) presenterade vilka aktörer som skulle få sina sökta yrkeshögskoleutbildningar beviljade, fanns Yrkeshögskolan i Kristianstads kommun med på listan.

– Det är stor konkurrens, så vi ska vara jättenöjda med att få två ansökningar beviljade. Det innebär att Myndigheten för yrkeshögskolan både ser behovet av dessa utbildningar i vår region, att ansökningarna varit gedigna och att utbildningarna håller hög kvalitet, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Ludvig Ceimertz.

För Kristianstads kommuns del innebär det att kommunen kan fortsätta utbilda bagare och konditorer samt stödpedagog med inriktning mot funktionshinder. Den förstnämnda utbildningen är beviljad fem starter och stödpedagogerna fyra starter, med start i augusti 2023.

– Totalt sett innebär detta att vi kommer kunna erbjuda samma sju utbildningar som vi har idag, berättar rektor Annika Persson. 

De andra utbildningarna är Redovisningskonsult, Medicinsk sekreterare, Tandsköterska, Bryggeritekniker och Specialistundersköterska – äldres hälsa och ohälsa. Samtliga är sökbara från den 1 februari.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.