Unikt partneringavtal i beläggningsbranschen

Updated:Khamiis, Bisha Lixaad 30, 2022 4:02 gn.Archived

Kristianstads kommun går i bräschen för att förändra upphandlingsförfarandet i beläggningsbranschen. Kommunen, genom tekniska förvaltningen, har tecknat ett unikt ramavtal i partnering med NCC.

Tobias Pettersson, NCC, och Jonas Schrevelius, Kristianstads kommun, ser fram emot det unika samarbetet.
Tobias Pettersson, NCC, och Jonas Schrevelius, Kristianstads kommun, ser fram emot det unika samarbetet.

- Kommunen vill komma ifrån den strategiska prissättningen och komplexiteten i beläggningsavtal. Vi tar med detta vårt ansvar som upphandlande myndighet och går i bräschen för att förändra upphandlingsförfarandet i branschen. Vi ser med spänning fram emot att gå in i det här samarbetet med NCC, säger Jonas Schrevelius, enhetschef på tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun.

Ett unikt avtal och samarbete. Troligtvis är det landets första ramavtal i beläggningsbranschen mellan kommun och entreprenör som görs i partnering. När arbetet med upphandlingen påbörjades togs tre koncept fram där kommunen fastnade för att testa ett samarbete i partnering.

Mot bakgrund av den komplexitet som finns i beläggningsarbeten med dess osäkerhet i fråga om markförhållanden, vikten av att undvika störningar i trafik, störningar för boende och verksamheter och framför allt vikten i att ta fram rätt åtgärd till rätt kvalitet som säkrar en lång livslängd inom rimliga ekonomiska ramar, tror kommunen starkt på denna form för avtalet.

Samverkansformen bygger på fullständig öppenhet där både kommunen och NCC bidrar med sina erfarenheter i förvissning om att parterna gemensamt kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenadform.

- Det är ett nytänkande av Kristianstads kommun och ett välkommet steg på vägen att förändra asfaltsbranschen. Genom att inte bara fokusera på lägsta pris kan vi tillsammans med våra kunder skapa högre värden, till exempel högre kvalitet och större kostnadseffektivitet över tid. Branschen behöver utvecklas och partneringkontrakt är en rörelse i rätt riktning, säger Tobias Pettersson, Head of Department Asphalt South.

Kommunen och NCC ska gemensamt sträva efter att uppnå miljömål och ekonomiska mål som regleras i ramavtalet. Bland annat ska arbeten utföras med lägsta möjliga miljöpåverkan och kvalitén på kommunens gator, vägar och gång- och cykelvägar höjas så antalet lagnings- och underhållsarbeten blir färre över tid. Det handlar om att få rätt åtgärd utförd och rätt asfalt lagd.

För kommunen är det viktigt att skattemedel hanteras med stor omsorg så att medborgarna får en ökad välfärd.

Ramavtalet omfattar beläggningsarbeten, lagningsarbeten, återställning, underhållsarbeten samt nybyggnation och gäller i två år med möjlighet till förlängning med ett år i taget i ytterligare två år.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.