Trygghetsarbetet utvecklas med nya medborgarlöften

Updated:Isniin, Bisha Laba iyo Tobnaad 12, 2022 7:57 gn.Archived

Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, summerade ett år med många framgångsrika insatser. Samtidigt riktades blickarna framåt, när nya medborgarlöften slöts och undertecknades från polis och kommun.

Två personer med papper att signera.
Anders Olofsson, chef för Lokalpolisområde Kristianstad, och kommunalrådet Camilla Palm undertecknar medborgarlöften som ska infrias under 2023.

Buskörning och nedskräpning är det som de allra flesta medborgarna klagar på i den stora trygghetsundersökningen, som genomförs i samarbete mellan Polisen och Kristianstads kommun. På många håll vittnar medborgarna också om att de upplever en otrygghet och oro för brott, som får dem att avstå från att ge sig ut och delta i olika aktiviteter.

– Det är medborgarnas upplevelser som ligger till grund för hur vi utformar kommunens och polisens gemensamma medborgarlöften. Målet är att minska brottsligheten i Kristianstads kommun och öka medborgarnas upplevelse av trygghet med hjälp av konkreta åtgärder och insatser, säger den lokala drog- och brottsförebyggande samordnaren Anna Nordin.

Löften undertecknades

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) och chefen för lokalpolisområde Kristianstad Anders Olofsson skrev under löftena som bland annat handlar om att fortsätta med förebyggande trygghetsvandringar, motarbeta nedskräpning och skadegörelse, göra gemensamma tillsynsbesök, dra nytta av tips och underrättelser för att göra trafikkontroller och inte minst att förebygga tobaks-, alkohol- och droganvändning bland unga.

– Jag är stolt över att kunna skriva under på vårt samarbete. När medborgarlöften infördes hos polisen för några år sedan kändes det lite som ett påbud uppifrån, men nu handlar det verkligen om ett gemensamt arbete mellan oss och kommunen, säger Anders Olofsson.

– Jag känner mig väldigt trygg med att skriva under de här löftena. Det är helt fantastiskt hur väl vår samverkan fungerar nu och vilken skillnad det gör. Under hela BRÅ-mötet har jag känt att det finns hopp i det här rummet. Vi rör oss framåt, säger Camilla Palm.

Framsteg görs

Summeringen av det drog- och brottsförebyggande arbetet visade att det har gjorts en hel del framsteg det senaste året.

De veckovisa lägesbildsmötena med en bred uppslutning från polisen, kommunala förvaltningar, vaktbolag, bostadsbolag och andra aktörer ger en god grund för insatser. Arbetet går också framåt med att utveckla kartbilder för händelserapporteringen, som bidrar till bättre översikt och möjlighet till planering.  

Kartläggningen av otrygga platser har bland annat lett till att konkreta förändringar och ombyggnader genomförs både runt skolor och förskolor och på bostadsområden hos det kommunala bostadsbolaget ABK.

Polisen har fått en tillökning med bland annat områdespoliser som i större utsträckning kan arbeta förebyggande och har också kunnat stärka upp med ytterligare resurser vid evenemang.

Kommunens tillsyn av butiker som säljer tobak och tobaksfria nikotinprodukter, där bland annat unga vuxna hjälper till med kontrollköp, ledde till upptäckter både av verksamheter som slarvade med ålderskontroll och av försäljning helt utan tillstånd, som ledde till polisbeslag.

I arbetet mot droghandel har Kristianstad gått in i ett samarbete med andra kommuner genom projektet Öppna drogscener, med informationsutbyte och metoder som bygger på aktuell forskning.

 Sabina Månsson Hultgren  avtackades av BRÅ-samordnaren Anna Nordin

Den avgående vice ordföranden för lokala BRÅ, Sabina Månsson Hultgren (S), kunde när hon avtackades konstatera att det drog- och brottsförebyggande arbetet utvecklats på ett mycket positivt sätt under mandatperioden och hon hyllade det goda samarbetsklimatet i rådet.

– Det här är något som jag kommer att ta med mig i allt jag gör framöver, säger hon.

Utmaningar väntar

Men även om det fanns många glädjeämnen att ta upp på BRÅ-mötet, dryftades också en hel del orosmoln och utmaningar. Missbruk, kamphundar, personer som lider av psykisk ohälsa, bränder, skadegörelse och fyrverkerier är några områden som kräver insatser av många olika slag. Ett problem som växt sig allt större är bedrägerier, som framför allt riktas mot äldre, där förebyggande arbete och informationsinsatser kommer att trappas upp under våren.

– Vi jobbar med ett pussel där nya bitar hela tiden behöver läggas, men det viktiga är att vi gör det tillsammans och att vi ser att trygghetsarbetet är allas ansvar, konstaterar kommunpolisen Martin Thornell.

 Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, kunde glädjas åt gott samarbete och en rad framgångar under årets sista möte, men samlar sig också inför nya utmaningar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.