Skejt till Åhus

Updated:Jimco, Bisha Sagaalaad 23, 2022 11:05 sn.Archived

Det har länge önskats en plats i Åhus för skejtare att förfina sina tricks på. Nu är bygget igång.

Lars Jennfors, Lena Ohlsson och Qalinle Dayib på plats där skejtytan byggs i Åhus.
Lars Jennfors, Lena Ohlsson och Qalinle Dayib på plats där skejtytan byggs i Åhus.

Skejtytan har sitt ursprung i flera medborgarförslag och beslut togs i kultur- och fritidsnämnden redan för några år sedan, men projektet har dragit ut på tiden.

– För att bygga en bra plats för skateboard behöver vi ha dialog med kunniga inom området. Vi är glada att för ett år sedan bildades en skateboardförening i Åhus som vi kunnat ha dialog med om platsens utformning och placering. Vi har ju en budget att förhålla oss till, så vi ville verkligen göra den så bra som möjligt med de medel vi har, säger Lars Jennfors, fritidstrateg på kommunen.

När alternativa placeringar utvärderats så stod det klart att gräsplätten vid järnvägskorsningen över Fädriften var lämpligast för ändamålet.

– Det blir en finkornig asfalt, med olika hinder. En klassisk streetyta med varierande svårighetsgrad och en ramp, säger Lars Jennfors, fritidsstrateg på kommunen.

– Önskan om en skateyta i Åhus har tagits upp i flera forum, så vi är glada att vi nu kan förverkliga detta för skejtarna, säger Lena Ohlsson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Bygget är redan igång och platsens grund är redan färdig. Inom kort kommer den att bestå av ett antal hinder, som inspirerats av det gamla järnvägsområdet intill.

– Det tar ungefär 6 – 7 veckor att bygga street-delen av ytan. Därefter kommer rampen att byggas intill, säger Qaline Dayib (C), ordförande i tekniska nämnden.

– Det här ger en bra förutsättning för föreningen att i framtiden eventuellt kunna utveckla platsen för ännu mer skejt, säger Lena Ohlsson.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.