Skånetrafikens gymnasiekort

Jimco, Bisha Sideedaad 12, 2022 1:36 gn.Archived

Leverans av gymnasiekort beräknas tidigast i slutet av nästa vecka för elever i fristående gymnasieskolor eller elever som går i skola i annan kommun. Elever som är berättigade till dessa busskort har dock rätt att åka med Skånetrafiken utan busskort till och med 26 augusti.

Skånetrafikens gymnasiekort är nu beställda till de elever som börjar åk 1 och har mer än 6 km till sin skola. Leverans beräknas tidigast i slutet av nästa vecka för elever i fristående gymnasieskolor eller i skolor utanför kommunen. Elever har dock rätt att åka med Skåntrafiken till och med 26 augusti.

Elever i årskurs 2 och 3 och som tidigare har fått busskort har nu fått dessa laddade med en ny terminsbiljett.

Blir det problem med Skånetrafikens personal så hänvisa till deras hemsida där information om fritt resande finns. Skånetrafiken (skanetrafiken.se)
För mer information se Busskort, gymnasiekort - Kristianstads kommun eller kontakta Medborgarcenter på 044-13 50 00.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.