Många ansökningar till landsbygdsfonden

Updated:Khamiis, Bisha Lixaad 23, 2022 8:40 sn.Archived

Landsbygdsfondens syfte är att stötta lokal utveckling. För 2022 har Kristianstads kommun ökat landsbygdsfonden till 500 000 kronor. Fonden är öppen för ansökningar under två perioder per år. Nu är vårens ansökningar hanterade.

– Vi har sett en tydlig effekt av att vi utökade summan och fick ett stort antal ansökningar till vårens utlysning. Landsbygdsfonden är en bra möjlighet för organisationer och föreningar att söka stöd för sina utvecklingsidéer, säger Karl Gemfeldt (C), ordförande i landsbygdsrådet och ansvarig för landsbygdsfrågorna i kommunen.

Syftet med fonden är att ge föreningar och organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer.

Alla ansökningar hanteras och behandlas av landsbygdsrådet. Ansökningarna prövas mot kommunens landsbygdsstrategi. Elva av de inkomna ansökningarna beviljades ekonomiskt stöd från landsbygdsfonden.

Följande föreningar erhöll stöd vid ansökningstillfället:

 • Arkelstorps Folketshusförening beviljades 20 000 kronor till inköp av en filmprojektor med tillbehör samt installation.
 • Byhamnen Österslöv beviljades 10 000 kronor till uppförande av ett kajakförråd.
 • Oppmanna Vånga bygdegårdsförening beviljades 12 000 kronor för bidrag till ett trallgolv på uteplatsen, ett mindre trädäck samt inköp av 2–3 bänkbord.
 • Degebergaskolans idrottsförening beviljades 15 000 kronor till 35 rörelsemätare med tillhörande dataprogram för att kunna mäta hur den dagliga rörelsen ser ut hos ungdomar.
 • Everöds byaråd beviljades 18 000 kronor till underhåll av motionsspåren i byn.
 • Oppmanna Vånga Bygderåd beviljades 10 000 kronor till inköp av röjsåg och trimmer, drivmedel, reservdelar och material.
 • Everöds Sockenförening beviljades 25 000 kronor till inköp av utrustning som ger möjlighet att bevara och försköna det gamla stationsområdet. Utrustningen ska även användas vid den gamla stenbron i Lyngby. Pengarna ska också användas till en skylt som beskriver stationsområdets historia och betydelse för Everöd.
 • Huaröds IF beviljades 30 000 kronor till förbättring av infarten till idrottsplatsen med bättre belysning, markarbeten och nergrävd elkabel.
 • Kiaby IF beviljades 15 000 kronor till utvecklingen av individer och att få barn i rörelse i Kiaby.
 • Kristianstads biodlarförening beviljades 20 000 kronor till inköp av material till föreningens verksamhet
 • Oppmanna Vånga Hembygdsförening beviljades 25 000 kronor för att ställa i ordning ett visningsfönster i Spångabro med parkeringsplatser, informationsskyltar och jordfasta bänkar.

I oktober finns det återigen möjlighet att söka stöd från landsbygdsfonden. Mer om landsbygdsfonden finner du under relaterad information.  

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.