Lokala BRÅ fortsätter framåt med nya krafter

Updated:Talaado, Bisha Labaad 07, 2023 9:51 gn.Archived

Det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Kristianstad blickade både bakåt och framåt vid sitt första möte för året. Årsrapporten för 2022 vittnar om en intensiv samverkan och arbetet ska gå vidare i rådets nya konstellation.

Tre personer och blomsterbukett
Kristianstads kommuns drog- och brottsförebyggande samordnare Anna Nordin går vidare till nya uppdrag och blev avtackad av Lokala BRÅ:s ordförande David Stenergard och vice ordförande Katarina Honoré.

Februarimötet med Kristianstads Lokala BRÅ var inte bara årets utan även mandatperiodens första. Mötet leddes av arbete och välfärdsnämndens nyvalda ordförande David Stenergard (M), som konstaterade att det blev både hans första och sista möte som BRÅ-ordförande, eftersom han ska flytta och har avsagt sig uppdraget.

– Mitt intryck från det här mötet är att det är ett väldigt välfungerande råd. Det uträttas mycket, det finns fungerande strukturer och en samverkan som ger resultat i det förebyggande arbetet. Det arbetet måste fortsätta, säger han.

Återvändare i presidiet

Nygammal vice ordförande i lokala BRÅ är Katarina Honoré (S), som efter åtta års frånvaro därifrån har återvänt till uppdraget.

– Jag känner mig hemma och är glad att se att BRÅ fortsätter utvecklas. Det förebyggande arbetet är så oerhört viktigt. I BRÅ finns alltid ett hopp – och många goda krafter som samverkar i ordets bästa betydelse säger hon.

Dialog om psykiatrin

Vid tidigare BRÅ-sammanträden har flera aktörer talat om svårigheten med att bemöta och ta hand om människor med psykiska problem och om hur de upplever att nattstängningen på psykiatriakuten har gjort det ännu svårare. Därför hade BRÅ den här gången bjudit in Peter Södergren, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Kristianstad inom Region Skåne, som informerade och förde dialog med mötesdeltagarna.

– Jag tror att alla tyckte det var givande och att det gav ökad insikt och förståelse åt båda håll, säger David Stenergard.

Samordnare avtackad

För kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare Anna Nordin var det här långt ifrån det första sammanträdet med rådet. Under sina sex år på tjänsten har hon arrangerat otaliga studiebesök, utbildningar och trygghetsvandringar och samordnat inte mindre än 33 lokala BRÅ-möten. Men nu var det sista gången, innan hon går vidare till Länsstyrelsen Skåne där hon ska arbeta med inom samma område på en mer övergripande nivå. Hon avtackades med stor värme av rådets medlemmar och fick många lyckönskningar på vägen.

– Det har varit en fantastisk tid! Jag ser när jag blickar tillbaka att vi tillsammans verkligen har uträttat mycket som faktiskt har gjort skillnad. Det finns en samarbetsvilja och kontinuitet i rådet som kommer att leda vidare framåt och jag räknar med ett fortsatt gott samarbete utifrån min nya roll, säger Anna Nordin.

Årsrapport 2022

Under relaterat material finns en länk där kan läsa mer om det lokala drog- och brottsförebyggande rådet och där du också hittar årsrapporten för 2022.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.