Samarbetskommunen Köge på besök

Updated:Isniin, Bisha Laba iyo Tobnaad 05, 2022 9:20 sn.Archived

Den 24–25 november fick Kristianstad besök av sin samarbetskommun Köge. Temat för besöket var ”den hållbara staden”.

Besök på Gamlegårdens centrum.

Första stoppet för besöket var Gamlegården och presentation av de olika verksamheter och utvecklingsprojekt som pågår i området. Köge fick bland annat besöka projektet Stadsutveckling Näsbys dialoglokal, höra om familjecentralens arbetssätt och fick se och lyssna på ABK som berättade om sitt arbete med trygghet i området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fredagen inleddes med besök på Åhus hamn, där fokus även låg på hamnens hållbarhetsarbete, i synnerhet dagvattenhanteringsprojektet WISA. Därefter träffades bland annat arbete -och välfärdsförvaltningens chef Charlotte Nygren-Bonnier med sin danske kollega Bjarne Andersen för att diskutera hur våra två kommuner praktiskt ska fördjupa sin samverkan kring social hållbarhet. Kommunstyrelsens presidium och kommundirektören hade parallellt ett strategiskt möte för att lyfta fram de olika aspekterna av samverkansavtalet och hur samarbetet kan fördjupas inom bland annat den gröna omställningen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.