Kommunens arbetsmiljöpris till kommunarkivet

Jimco, Bisha Laba iyo Tobnaad 09, 2022 12:40 gn.Archived

Kommunarkivet får Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris för år 2022. Kommunarkivet får priset för den förändringsresa de gjort som bidragit till utveckling av arbetsmiljön. Genom engagemang och glädje är de goda ambassadörer som sprider information om kommunarkivet.

Kommunarkivet är arkivmyndighet i Kristianstads kommun. De bevarar, vårdar och tillgängliggör kommunens arkiv från 1800-talet fram till idag. Medarbetarna i kommunarkivet lämnar dagligen ut uppgifter ur arkivet till allmänheten, forskare och medarbetare. Kommunarkivet finns på Östra kommunhuset och har en arkivdepå i Kulturkvarteret.

Prissumman på 25 000 kronor ska användas till hälsofrämjande åtgärder som
bidrar till verksamhetens utveckling samt en god arbetsmiljö.

Juryns motivering till 2022 års arbetsmiljöpris:

”Årets arbetsmiljöpris går till en arbetsplats som har gjort en stor förändringsresa där de arbetat på bred front med sin arbetsmiljö inklusive hälsofrämjande insatser. Med tydliga mål, uppföljning och en god systematik har de utvecklat såväl arbetet som den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det goda arbetsmiljöarbetet går som en röd tråd genom det de gör, både under arbetsdagen men även utanför. Genom deras passion och glädje sprider de information i sociala medier och är mycket goda ambassadörer för sin arbetsplats.

Ert engagemang och vilja att utvecklas och synas gör kommunens arkivverksamhet till något extra. 2022 års arbetsmiljöpris går till kommunarkivet på kommunledningskontoret.”

Senaste årens pristagare:

  • 2020 – Fröknegårdskolan, låg och mellanstadium
  • 2019 – Demensboendet Tätörtsvägen
  • 2018 – Öllsjö förskolor

2021 delades inget pris ut på grund av coronapandemin.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.