Bättre resultat i företagarnas ranking

Updated:Arbaco, Bisha Sagaalaad 28, 2022 2:45 gn.Archived

Årets ranking av företagsklimatet i landets kommuner innebär ett lyft för Kristianstad, som nu ligger på plats 170. Företagarna upplever att politikernas attityd blivit bättre, liksom kommunens service och bemötande. Kommunens handläggningstider har också blivit snabbare.

Kristianstads kommun ligger i år på plats 170 i Svenskt Näringslivs ranking. Det är en förbättring med 29 platser jämfört med 2021.
Kristianstads kommun ligger i år på plats 170 i Svenskt Näringslivs ranking. Det är en förbättring med 29 platser jämfört med 2021.

Under onsdagen presenterades Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Kristianstads kommun klättrar 29 platser jämfört med fjolårets ranking och ligger nu på plats 170 av landets 290 kommuner.

Årets resultat innebär förbättringar inom många områden. Den största förbättringen är i hur företagarna upplever politikernas attityd och kommunens service och bemötande. Kommunens handläggningstider, till exempel bygglovshandläggningen, har blivit kortare. Även synen på upphandlingar har förbättrats, om än inte lika tydligt.

Precis som i tidigare års ranking är trygghetsfrågan central i Kristianstad, även om resultatet i år är bättre.

– Jag vågar inte säga att årets resultat är ett trendbrott, men jag hoppas att det är ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg. Fler företagare än tidigare svarar att företagsklimatet är mycket bra, vilket är riktigt glädjande. Men även om resultatet är bättre än förra året, är vi inte nöjda. Vi har höga ambitioner och jobbar på flera olika plan för att bli bättre, säger Tina Gunnarsson, näringslivschef i Kristianstads kommun.  

Undersökningen görs varje år av Svenskt Näringsliv. Enkätsvaren publiceras på våren, men rankingen som baseras på svaren släpps i slutet av september varje år. Enkäten går ut till Svenskt Näringslivs medlemsföretag. I Kristianstads kommun är det 177 företag som har svarat på enkäten.   

Planen fortsätter för att förbättra näringslivsklimatet

  • Projektet Förenkla Helt Enkelt 2.0. är i gång.
  • Utvecklingsarbete med upphandlingsenheten.
  • Fortsatt utveckling av funktionen företagslots dit företagen kan vända sig för att hitta rätt i den kommunala organisationen.
  • Ökas dialog med näringslivet.
  • Fortsatt arbete med trygghetsfrågorna.
  • Företagsbesök varje vecka för att få en bild av företagens upplevelser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.