Ekestad

I Ekestad är cirka 60 fastigheter aktuella för kommunalt vatten och avlopp.

I Ekestad har VA-utbyggnad genomförts för cirka 60 fastigheter. Ekestad är ett prioriterat område då byn ligger nära den känsliga Råbelövssjön. För Ekestad är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Avloppshanteringen sker genom så kallad LTA-teknik. Dagvattenhantering (det vill säga omhändertagande av nederbörd och dränvatten från huset) är inte aktuellt för Ekestad, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt.

Projekttid: 2016 - 2019 *KLART*

Status och tidplan

Entreprenaden är klar och samtliga nya VA-abonnenter i området har mottagit sina meddelanden om förbindelsepunkt. Taxan som debiteras är enligt den taxa som gäller dagen då förbindelsepunkten meddelades. Läs mer om VA-taxor. För frågor om taxor och inkoppling, kontakta Jenny Grip genom kommunens växel, 044-13 50 00.

Material:

Etappindelning för entreprenaden

Projektpresentation

Frågor och svar  

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.