Kommunalt dricksvatten

20 kommunala vattenverk förser cirka 22 000 abonnenter med vatten, allt från små hushåll till stora livsmedelsföretag. Delar av Östra Göinge kommun dricker också Kristianstadsvatten. Kristianstads centrala vattenverk är störst och pumpar ut 13 000 kubikmeter vatten per dygn.

Vattentornet vid Kristianstads centrala vattenverk är ett landmärke i Kristianstad. Det byggdes 1965, är 52 meter högt och rymmer 4 500 kubikmeter vatten. Det har tidigare funnits ett café i toppen av tornet.
Vattentornet vid Kristianstads centrala vattenverk är ett landmärke i Kristianstad. Det byggdes 1965, är 52 meter högt och rymmer 4 500 kubikmeter vatten. Det har tidigare funnits ett café i toppen av tornet.

E-services

  Allt kommunalt dricksvatten i Kristianstad är grundvatten, som oftast är hårt då berggrunden är kalkrik. Grundvattenmagasinet är ett av norra Europas största. Vi tillsätter inget klor i dricksvattnet.

  Om användning

  Det finns inga generella restriktioner för hur du får använda det kommunala dricksvattnet. Ibland kan dock kommunen av olika anledningar gå ut med uppmaningar till abonnenterna att minska sin användning, exempelvis genom bevattningsförbud.

  Det kan ske av olika anledningar, men det vanligaste är att många abonnenter använder mycket av det kommunala dricksvattnet samtidigt så det blir lågt tryck i vattenledningarna. Det beror i regel inte på dålig tillgång på grundvatten, utan på att vattenverken inte hinner pumpa upp vatten i samma mängd som det används. Det är vanligast på försommaren när många hushåll börjar bevattna sin gräsmatta och fyller upp sina pooler.

  Om det råder uppmaning att vara restriktiv med vattenanvändningen så kommuniceras det på förstasidan på kommunens webbplats och de berörda områdena aviseras också genom SMS.

  Stora vattenuttag

  När kommunen får signaler om att åtgången är mycket stor i ett område kan det lätt förväxlas med att det finns en större vattenläcka. Därför bör du anmäla till oss om du tänker använda mer än 10 kubikmeter (10 000 liter) av det kommunala dricksvattnet, exempelvis när du fyller upp en pool/bassäng. Anmälan sker via e-tjänst under relaterad information.

  Vattenkvalitet

  Vattenkvaliteten i de kommunala vattenverken bedöms i följande nivåer:

  • Tjänligt - Alla mätvärden är godkända och vattnets kvalitet är klanderfri.
  • Tjänligt med anmärkning - Vattnet är tjänligt, men något mätvärde är förhöjt och åtgärder bör göras för att sänka det. 
  • Otjänligt - När ett dricksvatten är otjänligt går kommunen ut med avrådan från att använda vattnet, alternativt kokningsrekommendation, beroende på vad föroreningen består av.

  Bedömningen görs inom två områden, kemisk sammansättning och mikrobiell förekomst. I tabellen nedan kan du läsa en sammanställning för föregående år om vattenkvaliteten i varje enskilt vattenverk.

  Dricksvattenkvalitet 2021
  Vattenverk Kemisk sammansättning (ex. hårdhet) Mikrobiologi
  Bäckaskog Provsvar Provsvar
  Degeberga Provsvar Provsvar
  Everöd* Provsvar Provsvar
  Färlöv Provsvar Provsvar
  Fjälkinge Provsvar Provsvar
  Friseboda** Provsvar Provsvar
  Gärds Köpinge Provsvar Provsvar
  Huaröd Provsvar Provsvar
  Ivö Provsvar Provsvar
  Kristianstad*** Provsvar Provsvar
  Linderöd Provsvar Provsvar
  Maglehem Provsvar Provsvar
  Rickarum Provsvar Provsvar
  Strö Provsvar Provsvar
  Tollarp Provsvar Provsvar
  Vanneberga Provsvar Provsvar
  Vånga Provsvar Provsvar
  Vittskövle Provsvar Provsvar
  Åhus Provsvar Provsvar
  Önnestad Provsvar Provsvar

  * Everöds vattenverk förser även delar av Huaröd och Östra Sönnarslöv med vatten.

  ** Friseboda vattenverk förser även Olseröd med vatten.

  *** Kristianstads vattenverk förser även Arkelstorp, Balsby, Fjälkestad, N Åsum, Ovesholm, Rinkaby, Träne, Viby, Vä och Österslöv. Verket förser även Hanaskog, Knislinge och Broby i Östra Göinge med vatten.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.