Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det blir sedan avloppsvatten som ska renas innan det släpps till naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har eget vatten och avlopp.


Common questions

  • Report errors on page

   For other questions to the municipality, please use this form.

   * Mandatory if you want a reply

   What you send to the municipality becomes common record.