Tätorternas vardagsrum

Kristianstads kommun har tillsammans med RISE forskningsinstitut och arkitektfirman Sesam i Kristianstad fått bidrag av Vinnova för projektet Tätorternas vardagsrum inom utlysningen Framtidens attraktiva livsmiljöer – lärdomar från pandemin.

Foto Stora Torg, fotograf Kristianstads kommun/Per Blomberg
Foto Stora Torg, fotograf Kristianstads kommun/Per Blomberg

Pandemin har synliggjort betydelsen av tätorternas vardagsrum bland annat för att möta nya behov hos en växande andel som arbetar hemma. Samtidigt har dessa vardagsrum under lång tid förlorat i attraktivitet som följd av bland annat konkurrens från externhandel och e-handel. Pandemins nya livsmönster har skapat behov av att återskapa tätorternas vardagsrum.  

Genom att visa olika flexibla åtgärder kommer dialoger etableras med lokala aktörer, som boende och näringslivsidkare, vilket skapar möjligheter att möta de nya utmaningar som samhället står inför efter pandemin.  

Projektet vill visa hur fyra olika platser i tätorter med olika förutsättningar kan utvecklas för att skapa attraktiva livsmiljöer. Dessa platser är Stora torg och Gamlegårdens centrum i Kristianstad, Fjälkinge stationstorg och torget i Maglehems by. Valet av platser är representativa för flertalet tätorter i kommunen och övriga landet för att kunna sprida erfarenheterna till andra platser. Projektets resultat kommer att presenteras i form av digital visualisering på kommunens hemsida och som utställning på de fyra platserna under sommaren 2023.  

Kontaktperson och projektsamordnare är miljöstrateg Selina Malik selina.malik@kristianstad.se vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.