Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett projekt laserat av Svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Lokalt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för att stödja kommuner och regioner att integrera och uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Agenda 2030 är FN:s globala mål som antogs av FN:s generalförsamling 2015. Samtliga världens 193 medlemsländer har anslutit sig till överenskommelsen om att arbeta för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Kristianstads kommun är en av 163 kommuner som är medlemmar i Glokala Sverige. Kristianstad har varit med från projektets start år 2018. Genom vårt deltagande i projektet ges kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda bland annat möjlighet att delta i utbildningar och nätverk.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.