Hållbarhet

Det finns flera olika dimensioner av hållbar utveckling – en social, en ekonomisk och en ekologisk. De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra.

De globala målen för en hållbar utveckling
De globala målen för en hållbar utveckling

Flera av de områden som vi arbetar med är viktiga delar för hållbarhet. Jämställdhet, folkhälsa, miljö, naturvård och tillgänglighet är några av dessa områden. Alla områden är lika viktiga och det är först när vi ser helheten kan vi tala om hållbar utveckling.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.