Naturreservat

I Skåne finns närmare 350 naturreservat, 62 av dem ligger i Kristianstads kommun. De flesta av reservaten är statliga, men några av dem är kommunala. Här kan du läsa mer om dem.

Naturreservat

På länsstyrelsens hemsida kan du söka information om alla naturreservat i hela landet.

Skyddad natur

Förutom naturreservat finns det flera andra skyddsformer för natur, till exempel nationalpark, biotopskyddsområde, Natura 2000, naturminne, djur- och växtskyddsområden och strandskydd.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.