Livsmedel

Det som du äter och dricker påverkar din hälsa. Det är viktigt med bra råvaror och säker hantering både i hemmet och när du köper och äter mat i vår kommun.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.