Bilen

Är du en av dem som fultvättar bilen? Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och tar hand om vår miljö.

Tvätta bilen rätt - på en biltvätt!
Tvätta bilen rätt - på en biltvätt!

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. Cirka 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan. Detta innebär att föroreningar spolas ut till våra sjöar och vattendrag.  I en biltvätt renas vattnet från smutsen som innehåller skadliga ämnen. Genom att alltid välja biltvätten kan du alltså på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö och vårt vatten. Tvätta bilen rätt - på en biltvätt och välj gärna en som är miljömärkt. 

Varför är tvättvattnet farligt?

Tvättvattnet innehåller mycket föroreningar från den smutsiga bilen. Oljor, giftiga tungmetaller, medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor, vax, rester från avgaser och mycket annat från vägarna sköljs av vid tvätten.  Ämnena kan vara mycket skadliga för miljön.

Varför ska man inte tvätta på gatan?

Gatubrunnarna är enbart till för regnvatten. Om du tvättar din bil så att tvättvattnet rinner ner i en gatubrunn så rinner det mer eller mindre direkt ut i naturen. Där kan livet i sjön eller vattendraget skadas.

Vid enstaka rengöring av bilen utan tvätt- eller avfettningsmedel kan du ställa dig på en plats där marktäcket är tjockt och har god filtreringsförmåga såsom en gräsmatta eller dylikt, långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar. Avfettningsmedel och tvättkemikalier är ofta skadliga för miljön. Miljömärkta rengöringsmedel är bättre än andra, men de är inte så miljövänliga att de kan släppas direkt ut i vattendragen.

Tips för att vara miljövänlig! 

  • Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds delvis och renas innan det leds vidare.
  • Eller tvätta bilen för hand i en "gör-det-självtvätt"  eller motsvarande där tvättvattnet också renas.
  • Vill du tvätta bilen hemma någon enstaka gång? Stå på en gräsmatta så att tvättvattnet inte rinner ner i en gatubrunn! Välj miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • Vaxa bilen för att minska behovet av tvätt.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.