Arkiv och ritningar

För att få bygglovsritningar kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Äldre ritningar och förrättningsakter kan du söka efter i webbtjänsten Min fastighet.

Bygglovsritningar

Medborgarcenter kan hjälpa dig ta reda på om det i vårt arkiv finns ritningar över byggnader på en viss fastighet. Du kan få ritningar antingen som papperskopia eller via e-post.

Lantmäteriförrättningar

Kristianstad 1678
Kristianstad 1678 , väster är uppåt i denna bild

Det kommunala lantmäteriets förrättningsakter finns skannade och sökbara via Lantmäteriets tjänst Min fastighet. Här kan du söka information om din egen fastighet. Du kan också se äldre förrättningar och kartor via tjänsten Historiska kartor. Dessa är sökbara mellan åren 1628 (när det svenska lantmäteriet bildades) och 1927.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.