Energi, uppvärmning och komfortkyla

Vissa delar av kommunen har fjärrvärme tillgängligt medan det på andra håll är andra energislag som får stå för uppvärmning och varmvatten. I kommunen finns flera olika elnätsägare och vi har tankstationer för både biogas och traditionella drivmedel på olika platser i kommunen.

Allöverket förser Kristianstad och Åhus med miljövänlig fjärrvärme.
Allöverket förser Kristianstad och Åhus med miljövänlig fjärrvärme.

Kristianstads kommun är en ur skånsk synvinkel stor kommun. Huvuddelen är landsbygd med Kristianstads tätort och de sex basorterna Åhus, Degeberga,Tollarp, Önnestad, Fjälkinge och Arkelstorp som knutpunkter. Förutsättningarna för de boende och företagarna i kommunen varierar kraftigt, inte minst när det gäller hur man använder energi och vilka energislag som används.

På undersidorna till den här sidan, som du hittar i högerkolumnen på datorn eller under menystrecken i din telefon eller surfplatta, kan du läsa mer om alternativen och om hur du kan få råd och tips om energianvändning.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.