Grönstrategi 2017

En övergripande grönstrategi har tagits fram med förslag till utveckling av kommunens grönytor. Strategin utgör underlag för pågående arbete med grönplan och kommande översiktsplan. Grönstrategin antogs av kommunfullmäktige den 20 september 2017.

Hälsoträdgården i Tivoliparken.
Hälsoträdgården i Tivoliparken.

Utvecklingen av parker och grönområden i Kristianstads kommun styrs av en övergripande grönstrategi som innehåller en vision, inriktningar och prioriteringar för utvecklingen av grönytorna. 

Grön- och blåstrukturen avser alla vegetationsklädda ytor och vattenområden i kommunen både på kommunal och privat mark. Grönstrategin utvecklas i grönplanen till konkreta riktlinjer och åtgärder samt med kartunderlag för viktiga områden och samband.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.