Hammarområdet

Kristianstads kommun bygger ut området Hammar i östra Kristianstad. En ny stadsdel med över 400 bostäder är så gott som färdigbyggd. Här finns en utbyggd och renoverad skola, en ny infartsled och ett nyetablerat handelsområde. En ny förskola ska byggas i området.

Så här såg det ut när det nya bostadsområdet började växa fram i Hammar. I bakgrunden syns handelsområdet. I dag är de flesta kvarteren färdigbyggda.
Så här såg det ut när det nya bostadsområdet började växa fram i Hammar. I bakgrunden syns handelsområdet. I dag är de flesta kvarteren färdigbyggda.

Bostadsområde Hammar

Hammar bostadsområde är Kristianstads nyaste stadsdel. Hundratals bostäder erbjuder varierande boendeformer och bostadstyper. Här finns radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus från två till sex våningar i sex olika kvarter. Byggandet startade hösten 2017 och endast mindre delar återstår att byggas upp.

Därför byggs Hammar ut

Hammar ligger utmed ett stråk med bra kollektivtrafik. Här går bland annat bussarna mot Åhus och Bromölla i förlängningen av Kristianstadslänken. Därför har Hammar pekats ut som ett lämpligt område för staden att växa. 

Handelsområdet

Ett handelsområde med shopping och volymhandel har byggts utmed E22 i Hammar. C4 Shopping öppnade hösten 2017. Planerna på ett handelsområde har funnits sedan mitten av 2000-talet, då en grupp handlare i Kristianstad gick samman i ett konsortium och köpte Hammarshus och lantbruket Hammars Gård. De hade planer på att bygga ett handelsområde. Vid samma tid visade även ett stort möbelföretag intresse för att bygga ett nytt varuhus i området.  Det blev inget varuhus men platsen var identifierad som ett bra ”skyltläge” för handel utmed motorvägen.

Kommunen köpte marken

I arbetet med översiktsplanen hade kommunen pekat ut området som lämpligt utbyggnadsområde både för bostäder, handel och nya vägar. I stället för att utnyttja förköpsrätten gjordes 2006 en överenskommelse med handelskonsortiet. Överenskommelsen innebar att kommunen köpte marken där bostäder skulle byggas och konsortiet fick senare, när detaljplanen blivit klar, köpa tillbaka den del av marken som skulle användas till handelsområdet till samma pris.  

Kommunens inställning till nya handelsområden

Kommunens hållning har varit att man först ville stärka centrumhandeln innan det byggdes ett nytt handelsområde. Därför fick  bygget av Galleria Boulevard i centrala Kristianstad förtur och först när det var klart fick bygget sätta igång i Hammar.

Protester mot etablering av köpcentrum

En grupp bestående av handlare och fastighetsägare i centrum tillsammans med Nätverk Kristianstad protesterade mot utbyggnaden genom uppropet "Ja till folkomröstning. Nej till köpcentrum i Hammar". I juni 2013 lämnade gruppen in en namninsamling med kravet om en folkomröstning om etableringen. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 8 oktober 2013 att säga nej till en folkomröstning. Kommunfullmäktige ansåg att en företagsetablering är olämplig att behandla i en folkomröstning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.