Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Men det finns ändå ett par saker som du behöver tänka på. Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

För att få svar på om byggnationen kring just din planerade pool kan kräva lov rekommenderar vi att du, så tydligt du kan, beskriver eller skissar upp det du vill göra och skickar din förfrågan till kommun@kristianstad.se. 

Läs mer om pooler och säkerhet via länkarna nedan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.