Ekonomibyggnader

Det krävs inte bygglov för att uppföra eller ändra en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan och byggnaden är nödvändig för näringsverksamheten.

Däremot krävs bygglov om en befintlig ekonomibyggnad ändrar användning till någon annan verksamhet än jordbruk/skogsbruk, liksom om man uppför en byggnad på en jord- eller skogsbruksfastighet i annat syfte.

Om en byggnad är en ekonomibyggnad eller inte, beror på den huvudsakliga verksamheten i byggnaden. Hur fastigheten är taxerad eller om andra verksamheter förekommer på fastigheten, har mindre betydelse för bedömningen.

Ridhus, stallar för riddjur och maskinhallar för mark- och entreprenadarbeten kräver vanligtvis bygglov. Om du avser att uppföra eller ändra en ekonomibyggnad, rekommenderar vi att du alltid kontaktar miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen för en bedömning av det enskilda fallet. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.