Markanvisning

Markanvisning betyder att en exploatör har rätt att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering på ett kommunägt markområde. På de här sidorna redovisas kommunens pågående och tilldelade markanvisningar.

E-services

  På respektive markanvisning beskriver vi områdenas förutsättningar, planerad tidsplan, kriterier och bedömningsgrunder.

  Kommande markanvisningar

  Nya markanvisningar kommer att presenteras under hösten.

  Ta del av våra markanvisningar

  Om du är intresserad av att ta del av våra markanvisningar kan du fylla i intresseanmälan och skicka in den till oss. 

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.