Tomtkö

Om du vill köpa en kommunal villatomt ska du ställa dig i vår tomtkö. Du kan anmäla intresse till totalt fyra områden. Vi tar ut en avgift på max 1500 kronor per kalenderår. Just nu ser vi över systemet för tomtkön och skickar inte ut någon faktura förrän översynen är klar.

E-services

  Du anmäler dig till tomtkön genom att fylla i blanketten som du hittar under E-tjänster. På blanketten väljer du vilket eller vilka områden som du är intresserad av.  Du har möjlighet att stå i tomtkö för maximalt fyra områden.

  Avgift

  Vi tar ut en administrationsavgift per kalenderår som är följande: 

  • två områden, 500 kronor
  • tre områden, 1000 kronor
  • fyra områden, 1500 kronor. 

  Det betyder att om du ställer dig i kö för två områden i september månad blir avgiften 500 kronor för tiden fram till årsskiftet. Därefter måste du betala en ny avgift på 500 kronor för nästa kalenderår.

  Just nu ser vi över systemet för tomtkön. Vi kommer därför inte skicka ut någon faktura i mars. Tills vidare står alla kvar i kön kostnadsfritt. Faktura kommer istället skickas ut när översynen är klar och eventuella ändringar är på plats.

  Områden för tomtkö

  I tabellen ser du vilka orter i kommunen där det är möjligt att ställa sig i tomtkö.

  Lediga villatomter
  Ort/område Aktuell status Kan jag
  stå i kö?
  Arkelstorp Tomter finns  Ja
  Balsby Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Bäckaskog På rund av arkeologisk utredning är det osäkert om och när villatomter släpps. Inga nya tomtköanmälningar tas emot. Nej
  Degeberga Alla tomter reserverade Nej
  Everöd På grund av en översyn av tomtkön släpps dessa tomterna först under tredje kvartalet 2023. Nej
  Fjälkestad Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Fjälkinge Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Färlöv Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Gärds Köpinge Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Huaröd Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Kristianstad, Hammar Inga kommunala villatomter planerade  Nej
  Kristianstad, Hammarslund Villatomter planeras i mycket tidigt skede, oklart om och när tomter kan släppas till tomtkön. Mycket lång tomtkö. Tomtkön är för närvarande full Nej
  Kristianstad, Näsby Tomter finns Ja
  Linderöd Alla tomter reserverade Nej
  Maglehem Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Norra Åsum Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Nosaby Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Ovesholm Detaljplanearbete pågår i mycket tidigt skede. Oklart om och när tomter kan släppas till tomkön Nej
  Rickarum Tomter finns Ja
  Rinkaby Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Skepparslöv Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Skånes Viby Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Tollarp Alla tomter reserverade. Detaljplanearbete beräknas starta under 2022. Oklart om och när tomter kan släppas till tomtkön Nej
  Träne Alla tomter reserverade Nej
  Vanneberga Alla tomter reserverade Nej
  Vinnö Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Villatomter planeras, detaljplanearbete pågår. Mycket lång tomtkö. Tomtkön är för närvarande full Nej
  Yngsjö Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Åhus Inga kommunala villatomter planerade. Mycket lång tomtkö. Tomtkön är för närvarande full Nej
  Öllsjö Detaljplanearbete pågår i mycket tidigt skede. Oklart om och när tomter kan släppas till tomtkön Nej
  Önnestad Inga kommunala villatomter finns men nya planeras Ja men släpps först runt år 2023
  Österslöv Inga kommunala villatomter planerade Nej
  Östra Sönnarslöv Tomter finns Ja

  Välj ut tomter

  Utskick med mer detaljerad information görs till de som står i tomtkön när nya tomter släpps. För befintliga tomter görs utskick 1-2 gånger per år. För att ta del av utskicken är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade.

  Vi delar ut tomterna i turordning efter det registreringsdatum i vår tomtkö. Om du vill stå i kö för ett område om inte är färdigprojekterat får du erbjudandet när gator och övrig infrastruktur är utbyggd. 

  Köpa villatomt

  När du har fått erbjudande om en tomt av oss som du tackat ja till skriver vi ett köpekontrakt. Då ska du också betala handpenning till oss. Handpenningen är 20 000 kronor och ska betalas inom 30 dagar från kontraktsdatum.

  Därefter måste du söka bygglov. Bygglovet måste du söka inom sju (7) månader och husprofilerna måste sättas ut inom 18 månader efter att vi har skrivit köpekontraktet. Den dagen du sätter ut husprofilerna är också tillträdesdag och då betalar du resterande del av köpeskillingen.

  Mer detaljerad information om hur det går till att köpa villatomt och vad som förväntas av dig kan du läsa i broschyren ”Köp av kommunal villatomt”.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.