Störande fåglar

Ibland kan fåglar på olika sätt ställa till problem med oljud eller avföring. Det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att fåglar inte ska orsaka olägenheter, problem eller egendomsskador på den egna fastigheten.

E-services

  Det är i första hand fastighetsägaren som är ansvarig för att lösa problemen med störande fåglar. Fastighetsägaren ska också verka förebyggande enligt Miljöbalken för att motverka och förebygga eventuell olägenhet. Fastighetsägaren ansvarar också för att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar som kan upplevas som störande.

  På allmänna platser ansvarar den förvaltning på kommunen som utför regelbunden skötsel.

  Om du bor i hyres- eller bostadsrätt är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som är ansvariga. Om du själv planerar att vidta åtgärder på balkongen eller fasaden utanför din lägenhet ska du därför alltid fråga din hyresvärd eller bostadsrättsförening innan.

  Förebyggande åtgärder

  Det finns några saker som du eller dina hyresgäster kan göra för att inte gynna förekomsten av störande fåglar intill bostäder:

  • Ta bort tillgången på mat för fåglarna, det vill säga håll rent på gator och torg samt vid restauranger, caféer, parker samt runt sopbehållare.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon och gör dem otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar.
  • Sköt komposter och soptunnor så det är rent och snyggt.
  • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att andra fåglar lockas dit.

  Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder du bör vidta kan du anlita ett företag som utför fågelsäkring av byggnader. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.

  Vad kan miljö- och hälsoskyddsavdelningen hjälpa till med

  Om du upplever problem med fåglar uppmanar vi dig att i första hand kontakta fastighetsägaren/markägaren för att hen ska ges en möjlighet att åtgärda störningen. Blir situationen inte bättre efter kontakt med fastighetsägaren kan du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Vi kommer då kontakta fastighetsägaren och informera om klagomålet.

  Därefter kan det bli aktuellt att göra en bedömning för att avgöra om störningen klassas som en olägenhet. För att vi ska kunna ställa krav utifrån miljöbalken krävs det att störningen klassas som en olägenhet. En olägenhet är, enligt miljöbalken, en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller ringa.

  Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel parker och torg, bedöms normalt inte som olägenhet enligt miljöbalken. Det kan naturligtvis ändå vara en störning som medför obehag, oljud samt förorenade parkbänkar och balkonger. Som enskild person kan man därför uppleva fåglarna som störande även om problemet inte bedöms vara en olägenhet.

  Skyddsjakt

  Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt och endast vilda djur kan skyddsjagas. Fastighetsägaren ansvarar för eventuell skyddsjakt och på kommunal mark är därför kommunen ansvarig. Den som anser att ett vilt djur ska skyddsjagas på kommunens mark kan anmäla detta till medborgarcenter. Läs mer om skyddsjakt.

  Common questions

   • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.