Fukt och mögel

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det kan handla om fel som uppstått när huset byggdes eller som uppkommit i efterhand, exempelvis genom sprickor i fasaden eller läckage i rörgenomföringar.

E-services

  Ofta upptäcker du inte fuktproblemen förrän det börjar lukta illa i byggnaden. Den dåliga lukten kan bero på att mögel eller bakterier har växt till på olika material i huset. Det är viktigt att du känner till att alla mögelsvampar inte avger den ”klassiska mögellukten”. Om du upptäcker något av följande problem i din bostad bör du göra något åt det:

  • Synliga vattenskador på golv, väggar och tak, till exempel bubblor i mattor och mögelfläckar eller färgförändringar.
  • Om det finns insekter som normalt tycker om fukt i torra utrymmen till exempel hoppstjärtar och silverfiskar.
  • Kondens på insidan av fönstren.
  • Lukt.

  Orsaker till problem med fukt och mögel

  Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det handlar ibland om fel som uppstått vid projekteringen och/eller när huset byggdes. Genom åren har vi också ändrat våra vanor, till exempel när det gäller dusch och tvätt. Ventilationen i många av våra bostäder är inte anpassad efter detta och klarar därför inte av att ta hand om all den fukt som vi producerar.

  Fukt i en byggnad kan komma från flera olika håll:

  • Byggfukt (fukt i betong, blött byggnadsmaterial)
  • Regn och snö som läcker in genom tak och väggar
  • Markfukt (dålig dränering, dåliga fuktspärrar)
  • Fukt från aktiviteter inomhus (dusch, tvätt, städning, matlagning, luftfuktare)
  • Vattenskador (läckande installationer, översvämningar med mera)

  Luftfuktigheten inomhus beror bland annat på hur mycket fukt vi producerar och vilken luftomsättning (hur ofta luften byts ut) det är i bostaden. Om det är hög luftfuktighet inomhus beror det många gånger på att ventilationen är bristfällig, framför allt om det händer vintertid.

  Alltför höga fuktnivåer kan leda till fuktskador i byggnadskonstruktion och material och det kan i sin tur ge upphov till mögel- eller bakterietillväxt och i värsta fall rötsvampar som angriper och förstör trä. Fukt kan också göra att olika kemiska ämnen avges till luften från byggnadsmaterial.
   

  Vad kan du själv göra?

  Du kan förebygga fukt- och mögelskador genom att tänka på att göra följande

  • Använd ett duschdraperi och torka upp vatten på golvet efter du har duschat och badat.
  • Rengör badrummets golvbrunnar, under badkaret samt runt lister på badkaret eller duschen.
  • Kontakta alltid din fastighetsägare innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.
    

  Vad kan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen göra?

  Har du problem med fukt och mögel kan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda problemet och ställa krav på din fastighetsägare om det är nödvändigt. Du kan anmäla ditt klagomål via vår e-tjänst, du kan välja att vara anonym eller logga in med ditt Bank-Id.

  • Report errors on page

   For other questions to the municipality, please use this form.

   * Mandatory if you want a reply

   What you send to the municipality becomes common record.