Avfall och återvinning

Det är viktigt att avfallet hanteras klokt så utsläppen i luften och vattnet minskar. Du kan själv bidra genom att sortera ditt avfall. Renhållningen Kristianstad är vårt renhållningsbolag.

E-services

  Här kan du läsa om hur du sorterar och lämnar ditt avfall. Du får också tips på hur du kan kompostera och information om farligt avfall och annan avfallshantering.

  Renhållningen Kristianstad tar hand om avfallet i kommunen.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.