Bryggeritekniker - öl och andra drycker

Lär dig brygga, buteljera och sälja en produkt tillverkad på ett mindre bryggeri. Platsförlagd heltidsutbildning som pågår under 1 år och ger 225 Yh-poäng. Ansökan är öppen 1 februari - 15 maj 2023 och sker digitalt via länk längre ner på sidan.

Yrket

Du kommer att få hantera bryggeriprocessen från början till slut, buteljera produkten och därefter planera för att sälja och distribuera produkten till den slutliga kunden. Kvalitetssäkring av processen och noggranna sensoriska analyser är andra viktiga inslag i utbildningen. Som bryggeritekniker är det viktigt att ha ett öppet och kreativt sinne samt ett stort engagemang för att nå goda resultat.

Utöver bryggeriteknik kommer du även att få insikt i destilleringsteknik där du får lära sig om råvaror, jäsning, destillering och lagring relaterat till spritdrycker gjorda av spannmål. Alkoholfria drycker och ciderproduktion är två andra områden som du kommer att komma i kontakt med under utbildningen.

Samarbete med branschledande företag

Utbildningen till Bryggeritekniker - öl och andra drycker sker i nära samarbete med de mikrobryggerier som finns runt om i Skåne. Ungefär en fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA, lärande i arbete, och denna kommer att äga rum på olika arbetsplatser där möjlighet ges att skapa kontakter inför framtiden. Här får du omsätta dina teoretiska kunskaper i olika praktiska situationer och din entreprenöriella ådra kommer väl till pass.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola.
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Saknar du gymnasieexamen, men har dokumenterad yrkeserfarenhet, kan du söka via reell kompetens. Kontakta gärna utbildningsanordnaren för att få mer information angående detta.

Behörighetsgivande kompletteringar är tillåtna till och med 30 maj 2023.

Mer information finns i det länkade dokumentet Behörighet och urval. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.