Bagare och konditor

Utbildningen är en kvalificerad yrkesinriktad utbildning som riktar sig till dig som vill utveckla dina grundläggande kunskaper inom bageri och konditori. Utbildningen är ett år, 215 Yh-poäng.

Bakverk

Gedigna hantverkskunskaper

Utbildningen vidareutvecklar dina hantverkskunskaper och förfinar dina förmågor inom
området bageri och konditori. I kursen Bageri fördjupar du dina kunskaper inom laminerade
degar, matbröd samt söta degar. I kursen Konditori fördjupar du dina kunskaper inom
klassiska och internationella bakverk. Kursen Skapande konditori ger dig grundläggande
kunskaper inom socker, choklad och marsipan. 
Utbildningen erbjuder de studerande att avlägga gesällprov i slutet av vårterminen i samråd
med SBK.

Samarbete med branschledande företag

Utbildningen genomförs i nära samarbete med branschledande företag runt om i hela Sverige. 
En fjärdedel av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. Under denna tid får du möjlighet
att prova på olika områden i branschen, samtidigt som du ges möjlighet att skapa nya
yrkesrelaterade kontakter inför kommande anställningar. Nästan 100 procent av de studerande
har löfte om anställning innan utbildningen är avklarad.

Undervisningen

Den praktiska undervisningen sker i våra egna bageri- och konditorilokaler med 14 studerande i varje grupp. Undervisningen sker dagtid. Under utbildningstiden får du låna en Ipad som du använder i den digitala delen av undervisningen samt den kurslitteratur som används i kurserna.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola. 
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:
Lägst betyget E/3/G i någon eller några av följande kurser eller motsvarande kunskaper:
- Livsmedelshygien eller Hygien eller motsvarande
- Bageri A och B eller Bageri 2 och 3 eller motsvarande
- Konditori A och B eller Konditori 2 och 3 eller motsvarande

Saknar du dessa gymnasiekurser, men har dokumenterad yrkeserfarenhet, kan du
söka via reell kompetens. Kontakta gärna utbildningsanordnaren för att få mer
information angående detta.

Behörighetsgivande kompletteringar är tillåtna till och med den 20 juni 2023.

Mer information finns i det länkade dokumentet Behörighet och urval. 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.