Anpassad utbildning för vuxna

I Kristianstad går vi under namnet Lärvux och riktar sig till dig som är vuxen (över 20 år) och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux erbjuder:

  • en individanpassad utbildning, där det får lov att ta tid att lära sig!

  • studier i en mindre grupp och på tider som passar dig

  • studier inom ämnesområden eller kurser på anpassad grundläggande- och gymnasial nivå

  • betyg- eller intyg efter avslutad kurs

Mål med studier på Lärvux:

  • att utvecklas för att bättre klara av ditt arbete eller din vardag

  • att komplettera din anpassade grund- eller gymnasieutbildning

  • att du lär dig nya saker som du har intresse av och som ryms under kursplaner för anpassad utbildning

 Ansökan till Lärvux

Funderar du på att börja studera rekommenderar vi att du i första hand kontaktar oss på Lärvux för ett inledande studiesamtal. Därefter bokas ett möte med studie- och yrkesvägledare Matilda Åberg och/eller någon av lärarna på Lärvux. Under mötet är du med och skapar din egen individuella studieplan. I studieplanen ska det tydligt framgå:

  • Vilken kurs du ska studera

  • Hur länge du ska studera

  • Mål med studierna

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.