Grundläggande övriga kurser

Utöver de kurser som är valbara i webbansökan kan du även läsa grundläggande naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Vänd dig till VLC om du önskar läsa dessa kurser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.