Samhällskunskap

Kurskod: GRNSAM2, 150 poäng

Kursens innehåll

I kursen Samhällskunskap kommer du att få utveckla dina kunskaper om samhället vi lever i, främst om Sverige men också globalt. Du kommer bland annat att få arbeta med:

  • demokratiska och mänskliga rättigheter
  • det politiska och rättsliga systemet
  • ekonomi och arbetsmarknad
  • information och kommunikation
  • utveckla kunskaper att söka information och vara källkritisk
  • att utveckla förmågan att analysera samhällsfrågor, reflektera och diskutera

Studieform/upplägg

Kursen ges på 20 veckor. Det är undervisning med lektioner 6 timmar per vecka och 14 timmar självstudier. I klassrummet arbetar vi på olika sätt, både muntligt och skriftligt, enskilt eller i grupp. För att kunna visa dina färdigheter är närvaro på lektionerna viktigt.

Vi använder Google Classroom under kursen för information och inlämning av uppgifter.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika kunskapsområden inom ämnet samhällskunskap och olika färdigheter. Du kommer att skriva prov, skriva inlämningsuppgifter och göra någon muntlig redovisning. Kursen är indelad i fyra moduler (arbetsområden). Det är ett prov i varje modul. I kursen ingår också fyra mindre skriftliga eller muntliga uppgifter.  

Övrigt

Betyg som ges på kursen är betyg F-A

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.