Omställningsstudiestöd

Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

CSN får varje år en budget för omställnings­studiestödet. När den är slut kan inte fler få omställnings­studiestöd. För 2023 beräknas budgeten räcka till cirka 8 800 personer, fördelat på de två ansöknings­perioderna som börjar 1 april och 1 oktober.

 

Vem kan få omställnings­studiestöd?

För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor som du kan läsa mer om på csn.se 

Du ska vara mellan 27 och 62 år 

Du ska har arbetat sammanlagt minst 8 år av de senaste 14 åren

Du ska har arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna

Du måste ha skött återbetalningen av dina tidigare studielån 

Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden

Länkar till CSN och Kammarkollegiet finns längst ner på sidan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.