Studiestartsstöd 2022

Detta behöver du veta om studiestartsstöd 2023

Det finns en budget varje år och VLC handlägger och beviljar ansökningar så länge det finns pengar kvar. 

Ansökan för 2023 kan göras i december månad. 

Ansökan om studiestartsstöd görs via hemkommunen. Ansökan kan göras när du är antagen till sökt utbildning.

Om du ansöker och beviljas studiemedel från CSN kan du inte gå över till studiestartsstöd om du har påbörjat att ta ut studiemedel. 

Tid bokas via VLC för handläggning av studiestartsstöd. 

Läs mer om studieekonomi via CSN på csn.se. 

Det finns information på flera språk på csn.se så att alla detaljer om studiestartsstöd blir tydliga för dig. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.