SFI - Norra Åsum

Välkommen till kommunal vuxenutbildning, SFI . Du hittar oss på Wendesområdet i Norra Åsum. Ett naturskönt område som vi delar med flera andra utbildare. Med buss 4 kommer du till oss på 13 minuter. Kör du bil finns det gratis parkering!

Det finns tre olika studievägar inom SFI. Det är viktigt att du väljer den  studieväg som passar din utbildningsbakgrund. 

Studieväg 1, Kurs A-D

  • För dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål eller som bara har gått i skolan i ett fåtal år (0-6 år)
  • Långsam studietakt

Studieväg 2, Kurs B-D

  • För dig som studerat på grundskola eller gymnasium (6-12 år)
  • Kan läsa och skriva på ditt modersmål och förstår det latinska alfabetet
  • Normal studietakt

Studieväg 3, Kurs C-D

  • För dig som har påbörjat en akademisk utbildning och som har en god studievana och förmåga att arbeta självständigt (eftergymnasial utbildning)
  • Har lätt för att lära dig nya språk 
  • Snabb studietakt

På vår SFI-skola har vi ca 400 elever och 98 procent av våra elever får godkända betyg efter sin kurs. Alla våra lärare har lärarbehörighet och vi har även heltidsanställd specialpedagog och kurator.

KONTAKT.Välkommen att höra av dig om du vill ha mer information om Kristianstad kommuns Sfi-undervisning på Norra Åsum.  Vi finns på telefon 044-13 66 51. 

Flerspråkighet 

Vi har språkstödjare och studiehandledare, som talar kurdiska, dari, somaliska och arabiska.

Kvällsundervisning

För dig som arbetar eller har annan aktivitet på dagen finns det möjlighet att studera på kvällstid. Vi har kvällsundervisning på torsdagar mellan klockan 17.30 och 20.00.  Anmälan till detta sker digitalt på vuxenutbildningens webbansökan.

Sfi för föräldralediga        

Det finns möjlighet att studera hos oss när du är föräldraledig i våra lokaler hos Familjeservice på Näsby. Du kan hitta ansökan och läsa mer om Sfi för föräldralediga här.

Är du intresserad av mer information om Sfi för föräldralediga är du välkommen att kontakta expeditionen på SFI på telefon 044-13 66 51 eller e-post sfi@kristianstad.se. . 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.