Schema

Vuxenutbildningen i Kristianstad använder Skola24. I ditt antagningsbesked finns en länk till schemavisaren. Du hittar även länken i det kursrum som läraren bjuder in dig till vid kursstart.

  • Klicka på länken i antagningsbeskedet.
  • Fyll i din signatur i rutan Ange ID. Signaturen består av 6 tecken, de tre första bokstäverna i ditt förnamn följt av de tre första bokstäverna i ditt efternamn.
  • Klicka på VISA.

Skola24 har anpassat inställningarna efter GDPR och det är inte längre möjligt att använda ditt personnummer för att visa ditt individuella schema.

ID är numera en signatur med 6 tecken, de tre första bokstäverna i ditt förnamn följt av de tre första bokstäverna i ditt efternamn. Om du heter Mohammed Saar blir din signatur MohSaa.

Om du har två förnamn används första bokstaven i ditt första namn, därefter de två första bokstäverna i ditt andra namn, följt av de tre första bokstäverna i ditt efternamn. Om du heter Anna Lovisa Strand blir din signatur ALoStr.

Om du har två efternamn används de tre första bokstäverna i ditt förnamn, därefter första bokstaven i ditt första efternamn, följt av de två första bokstäverna i ditt andra efternamn. Om du heter Sara Till-Andersson blir din signatur SarTAn.

Om din signatur inte fungerar kan du:

  • välja klass, grupp eller lärare i stället för ID för att se vilken sal du ska vara i. (Grupper på grundläggande nivå börjar med X. Grupper på gymnasial nivå börjar med K. Vårdkurser börjar med O.)
  • logga in i elevsystemet Edlevo Elev för att se dagens schematider, EdlevoElev.
  • mejla skolkoordinatorn på Vux för att få din personliga signatur, sara.lundqvist@kristianstad.se

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.