Handledning och stöd

På den här sidan ser du vart du kan vända dig för att få handledning och stöd i dina studier.

Lärarhandledning

Studieverkstad - stöd för dig som behöver allmän hjälp med dina studier, frågor om studieteknik etc. Du kan komma till Studieverkstaden måndag till fredag. Om du vill boka en tid, ta kontakt med vår speciallärare Glenn Sjölander. Hans kontaktuppgifter finns på denna sida.

Stöd

Vår strävan är att vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla studerande. 

  • Behöver du hjälp med dina studier?
  • Har du läs- och skrivsvårigheter?
  • Är du i behov av hjälpmedel som underlättar dina studier?


Vi kartlägger dina behov av stödinsatser och tillsammans bedömer vi det stöd du är i behov av. Stödinsatserna kan se olika ut. Några exempel är:

  • Vägledande samtal kring pedagogiska strategier
  • Vägledning kring alternativa verktyg
  • Hjälp med att hitta lämpliga studiestrategier

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.