Ansökan

Ansökningstider för våra kurser och utbildningar finns i webbansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra en ansökan på webben. Kontakta VLC på telefontiden eller via mejl om du har skyddade personuppgifter. Tänk på att uppdatera din individuella studieplan.

E-services

    Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.